Kvinnliga jobbsökare mer offensiva och uppfinningsrika


Jobbsökande har blivit både mer aktiva och mer fokuserade. Den största förändringen står yngre kvinnor för då de klart visar att de är mer orädda i sitt sökande. De använder sig också av befintliga och webbaserade gallringsfunktioner och är mer specifika när de söker jobb. En annan trend är att arbetsmarknadens aktörer tillhandahåller verktyg som gör att kvaliteten på jobbsökprocessen blivit bättre. Olika gallringsfunktioner gör att både arbetsgivare och arbetstagare numera har lättare att hitta varandra. Generellt använder de jobbsökande sig av sektorspecifika matchmailfunktioner samt en välskriven cv som skickas både till rekryterare och i förväg utvalda personer på intressanta företag. Både företag och rekryterare har på ett positivt sätt ändrat förutsättningarna då de blivit bättre på att tydliggöra sina kravprofiler. Det är därför sannolikt att tro att mer av rätt kompetens hamnar på rätt plats.

10 tips mot utbrändhet


Mycket av de som du läser här känns självklart men då ska man komma ihåg att det ofta är det enkla som är det svåra.

1. Du är viktig
Ta hand om dig själv eftersom det bästa du kan ge människor i din omgivning är dig själv i bra form. Ta reda på vad du behöver för att få den energi som gör att du orkar med det liv du lever – och se sedan till att ge dig det.

2. Lita på din inre röst
En vanlig orsak till att vi bränner ut oss är att vi inte vågar lita på vår egen inre röst. Vi jämför oss med andra och försöker alltför mycket anpassa oss efter deras behov, krav och förväntningar. Lyssna på vad din inre visdom säger dig. Låt den leda dig steg för steg till ett bättre liv.

3. Glädjen som drivkraft och kompass
Det är inte kamp som gäller längre. Kampen och lidandet ska bytas ut mot glädje och lust. Att följa glädjen i sitt hjärta är att leva. Det ger också kraft. Låt glädjen fatta besluten åt dig. Fundera på vilka saker som gör dig glad. Se sedan till att göra just dessa saker så ofta du kan, så att du fyller på dina energidepåer.

4. Påfyllning
Omge dig med människor som gör dig glad och ger dig påfyllning. Det är också tillåtet att i denna process välja bort dem som inte är bra för dig. Människorna i din omgivning får inte bara ta av din kraft. Du ska inte behöva vara starkast hela tiden – det orkar ingen med i längden.

5. Be om hjälp
Försök att släppa dina höga krav på dig själv. Du är inte dum, svag eller misslyckad om du ber om hjälp. Be om hjälp från dig själv, från andra medmänniskor eller kanske från högre krafter.
Du är aldrig så ensam som du tror. Allt blir så mycket lättare när du inser det. Du behöver inte gå hela vägen mot ett bättre liv alldeles ensam.

6. Träna dig på att ta emot
Öva på att ta emot. Då får du kraft och energi att vända tillbaka. Träna på att lära dig att njuta av sådant som inte kräver så mycket, som att se på något vackert, se en inspirerande film, känna solen värma huden eller kanske äta eller dricka något riktigt gott.

7. Få ur dig
Att dela sin verklighet med andra är viktigt. Ensamma kan vi inbilla oss de mest konstiga saker om oss själva och livet. Vi behöver läka känslor genom att få dem ur oss. Prata med andra och dela med dig av din utvecklingsprocess. Det kan vara din partner eller dina vänner. Men var försiktig med att hela tiden älta dina problem. Om du har stort behov av att få tala ut kan du fördela tiden mellan flera personer eller söka upp en ”proffssamtalare”.

8. Mer personlig utveckling
En mening med livet är att vi ska utvecklas som personer hela tiden. Processen tillbaka från utbrändhet kan bli en positiv vändpunkt.

9. Skaffa kunskaper
Läs mer om stress och utbrändhet. Gå på föredrag. Fråga andra som bränt ut sig. Fråga läkare, sjukgymnaster – alla du möter som kan tänkas veta något. Man får aldrig reda på något om man inte frågar.

10. Ge dig tid
Det tar tid att läka sin kropp och komma igen. Förmodligen tar det längre tid än vad du hade tänkt dig – men du har ägnat lång tid åt att bryta ner dig också. Tidsfaktorn är oviss när både kropp och själ är sargad. Många försöker bli friska alltför snabbt. Eller också känner de sig piskade av situationen på arbetet, antingen rädslan för att förlora jobbet eller ekonomin hemma.

Här vill vi förmedla ett viktigt råd!
Gå inte tillbaka för tidigt till arbetet. En del av läkeprocessen är också att ha tid att bara vara och våga göra ingenting. För ofta har vi varit översysselsatta under lång tid och det är risk att vi fortsätter med det. Vi har glömt hur man gör ingenting.

CV för erfarna

Ett CV är personligt och därför kan man inte ge den ”riktiga” lösning på, hur ett CV ska se ut. Man kan dock ge några riktlinjer. Ett CV kan utformas på olika sätt:

Funktionsuppdelat CV – Här framgår det vad man kan, vilken kompetens man har och arbetslivserfarenheter.
Kronologiskt CV – Det klassiska CV som fokuserar på datum/år och tidigare arbetsgivare.

Det är viktigt att man anpassar sitt CV till det arbete man söker. Det är lättast att anpassa ett funktionsuppdelat CV. I det kronologiska CV är man bunden av den kronologiska ordningen.

Om man önskar anpassa sitt funktionsuppdelade CV till ett konkret arbete eller företag, kan man ändra på ordningen av kvalifikationerna så, att de passar till det aktuella arbetet. Om man t.ex. söker ett chefsjobb, ska erfarenhet av sådant arbete vara en av de första rubrikerna. Om man däremot söker arbete utan chefsansvar, kan sådan erfarenheter komma längre ner på listan eller helt uteslutas.

Ett CV ska ge mottagaren ett intryck av vilken slags person mottagaren har att göra med. Det ska visa din karaktäristika, som är kännetecknande för dina arbetslivserfarenheter och vilka resultat du har uträttat och uppnått.

Undvik att göra ett ”gravstens CV”, vilket betyder ett CV som bara radar upp titlar och datum. Beskriv i stället innehållet av ditt arbete, vilka ansvarsområden du har haft, arbetsuppgifter, uppnådda resultat, avdelningens storlek, etc. Kom ihåg att ditt CV ska vara en god reklam för dig.

Ett CV bör innehålla följande:

översikt
namn, adress, tel.nr. och ev. e-mail
resumé
kvalifikationer (yrkesmässiga)
arbetslivserfarenheter
utbildning
relevanta kompletterande kurser
språkkunskaper
IT-kunskaper
andra relevanta upplysningar (personliga kvalifikationer, fritidsintressen, personliga data dvs familjeförhållande, m.m.

Exempel på ett funktionsuppdelat CV

——————————————————————————–

Namn Efternamn
Adress
Postnummer Ort
Tel.nr.:

CV

RESUMÉ

Jag är 35 år och har i 13 år varit sysselsatt inom revision och bokföring. Dessutom har jag genomfört en vidareutbildning i redovisning.

Jag har arbetat som revisor och kamrer. De sista fyra åren har jag arbetat som assistent på Lokala Skattemyndigheten.

YRKESMÄSSIGA KVALIFIKATIONER

I huvudsak har jag kvalifikationer inom de tre nedan beskrivna områdena.

Redovisning

utarbetning av månads- och kvartalsbokslut
budgetarbete
reskontra och lagerstyrning
kontroll och revision av företag
lönekontorist
erfarenheter av momsredovisning och kassarapporter

Externt samarbete

kundkontakt via telefon
svara på förfrågningar ifrån medborgare och kollegor i andra avdelningar
samarbete med offentliga myndigheter, banker och advokater
revision på företag
Språk och IT
goda kunskaper i engelska, som just kompletterats med en genomförd intensivkurs
arbetserfarenhet av redovisningsprogrammet SAP
arbetserfarenhet av Word och Excel

ARBETSLIVSERFARENHETER

1983 – 1984 Produktassistent på Happy Production AB, Sommarstad
1985 – 1987 Bokhållare på revisionsbyrån T.P. Johansson, Gulköping

1987 – 1991 Revisor på T.P. Johansson, Gulköping
1991 – 1993 Föräldrarledig
1993 – 1995 Vikariat som revisionsassistent på Uniflet AB, Sommarstad
1995 – Assisten på Lokala Skattemyndigheten, Sommarstad

UTBILDNING

1980 Färdig med grundskolan
1983 Studentexamen
1984 Vidareutbildning i ekonomi på högskolenivå
1999 Vidareutbildning i redovisning

FRITID OCH PRIVAT

På min fritid spelar jag badminton en gång i veckan och följer mina barn i deras aktiviteter.

Om att söka jobb utomlands


– Var anpassningsbar.
– Lär dig språket/språken.
– Se möjligheterna till personlig utveckling.
– Bygg snabbt upp en ny social plattform.
– Att jobba utomlands är ofta bra för karriären.

– Så här söker du jobb:
Var medveten om att det tar tid och en hel del energi! Var aktiv. Anmäl dig till sajternas e-postservice men nöj dig inte med detta utan kolla dagligen på lediga jobb. De attraktiva jobben går åt fort nuförtiden. En förutsättning är att du tänker igenom vad du vill, och har klart för dig vilken typ av arbete som passar dig, utifrån dina personliga kvalifikationer.

– På anställningsintervjun:
Berätta om dig själv? Tänk på att goda personliga egenskaper värderas allt högre på arbetsmarknaden. Varför vill du byta arbete, vad lockade dig att söka just detta arbete? Hur ser dina framtidsplaner ut beträffande arbetsuppgifter och arbetsklimat?

– För dig som vill utvecklas i arbetet:
Att själv kunna utforma och utveckla arbetsinnehåll- och former är ofta en önskan från medarbetare och idag oftast ett krav från arbetsgivaren. En tid då chefen pekade med hela handen och statiska befattningsbeskrivningar styrde arbetet är förbi. Tänk på att företag ropar efter medarbetare som är flexibla och själva tar ansvar för sin egen utveckling.

– Utvecklingssamtalet:
Se till att förutsättningarna finns för en givande stund. En stressad chef är inte den du vill diskutera framtid med.

Om ditt Curriculum Vitae – din CV


Här är några konkreta tips som gör att ditt Curriculum Vitae – din levnadsbeskrivning – gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är tre typer av information som behövs:
– Fakta: vad har du studerat.
– Var och med vad har du arbetat: förklara hur detta kommer till nytta, hur har du använt/kommer du att kunna använda dessa kunskaper.
– Marknadsföringen av dig själv: där ska du verkligen förklara att just du är en bra och kompetent person som kan tillföra företaget något.

Hur gör företagen och hur hittar de just mig?

Företagen kan enkelt gå in och söka efter den kompetens de behöver och kontakta intressanta kandidater via en kontaktförfrågan.

Vi ska nu titta närmare på det här och delar därför upp det i följande frågeställningar:

– Hur söker de i databasen?
– Vilken information tittar de på först?
– Vad ska jag tänka på för att inte sållas bort vid en första sortering?

– Databassökningen
Företag kan antingen göra egna sökningar i databasen eller köpa tjänsten från arbetsförmedlaren. Oavsett vilket sätt de väljer går sökningen till på ungefär liknande sätt. Sökningen grundar sig på ett sökfilter. Detta kan göras hur grovmaskigt eller finmaskigt som helst beroende på vad som söks. Det vanligaste är dock att man börjar väldigt grovt för att sedan korta ned antalet kandidater till hanterbar längd genom att man lägger till kriterier ett efter ett.

– Hur ser rekryterarens lista ut?
Det som är viktigt ur kandidatsynpunkt i detta skede är att veta hur själva listan ser ut och vilken information som är kritisk. I listan ser rekryteraren kandidatens kön, ålder och den korta, personliga presentationen. Det är alltså ytterst viktigt att den korta, personliga presentationen är en kort men innehållsrik och effektiv text som gör att rekryteraren blir intresserad och vill gå vidare in på ditt CV.

– Bäst-före-datum
Listan är ordnad efter senaste inloggningsdatum. Dvs den som senast varit inloggad på sitt CV hamnar överst i listan. Informationen om när du senast varit inloggad syns också när man går in på ett CV och detta ses som viktig information från rekryterarens sida. Om det är ett tag sedan kandidaten var inne på sitt CV tolkas det som att de inte just nu är aktivt jobbsökande. Logga in på ditt CV då och då med användarnamn och lösenord, även om du inte vill göra några egentliga ändringar, bara för att indikera att du är aktiv och att ditt CV är aktuellt. Ligger senaste inloggningsdatum uppemot tre månader tillbaka i tiden ses det tyvärr som ett lite gammalt CV.

– Använd nyckelord
Sökning kan också ske på nyckelord. Detta innebär att man skriver in t ex WAP och alla kandidater som nämner WAP i sin personliga presentation (lång resp. kort) kommer att visas. Därför är det verkligen viktigt att du ser till att få med alla de s k nyckelord (som är relevanta för din kompetens och erfarenhet) som är viktiga för den bransch/det jobb du är intresserad av.

– Personlig presentation
Den personliga presentationen är en av de viktigaste delarna av hela ditt CV. Det lönar sig verkligen att lägga ner en del tid på att få den bra. Beskriv din person, din kompetens, dina erfarenheter ansvarsområden etc, vad du kan tillföra föra företaget och vad du har för mål på ett informativt och marknadsförande sätt. Om du tycker att du har fler viktiga ord som bör vara med men som du inte får med i den löpande texten, kan du gå en liten genväg. Efter presentationen gör du två listor på ord, en Kan och en Vill, där du skriver de ord du inte fått med, kanske ord som passar på dig och som nämns i annonser rörande de jobb du är intresserad av. På så vis kommer du med i en träfflista där dessa ord använts i sökningen.

Tänk på syftet med ditt CV. Du skriver inte för att få ett jobb utan för att du ska få komma på intervju. Skriv så att de blir intresserade av att träffa dig.

Till sist: skriv mer om ditt intresse för jobbet – och mindre om själva företaget.

Om att hitta jobb i Sverige

– Inse ditt värde på arbetsmarknaden.
– Skapa ett personligt intryck.
– Se möjligheter istället för problem.
– Var aktiv på arbetsmarknaden.

Utbudet på bra och informativa sajter växer konstant. Det finns också både breda och smala d v s sektorspecifka aktörer. Flera av de stora bolagen har riktigt bra karriärcenter. En bra resurs är Infoteket, där finns mycket matnyttigt. På webben hittar du ett flertal jobbdatabaser och en hel del information. Det finns ett par kommersiella sajter också men det är inget problem för dig. Det är arbetsgivaren som betalar, eller rättare sagt ”investerar” i dig.

Surfa runt och se vilken jobbsökarsajt som passar dig bäst. Tänk också på vad är viktigt för dig. Vilka önskemål du har angående lön, utveckling, karriärmöjligheter och så vidare. Inse ditt värde på arbetsmarknaden på ett objektivt sätt.

Många företag vill ha kontroll över rekryteringsprocessen och lägger ut sina platsannonser på sina egna sajter. Ofta läggs de ut där först, och ibland BARA där. Kontrollera därför alltid utbudet på ditt favoritföretag.

Tips: Många jobb förmedlas genom privata kontakter. Det är alltid bra att bli introducerad av någon som känner dig. Prata med vänner och arbetskamrater (om du kan) så kanske de kan förmedla en bra kontakt.