Så hittar företaget dig i databasen

Företagen kan enkelt gå in och söka efter den kompetens de behöver och kontakta intressanta kandidater via en kontaktförfrågan. Vi ska nu titta närmare på det här och delar därför upp det i följande frågeställningar:

– Hur söker de i databasen?
– Vilken information tittar de på först?
– Vad ska jag tänka på för att inte sållas bort vid en första sortering?

Databassökningen
Företag kan antingen göra egna sökningar i databasen eller köpa tjänsten från arbetsförmedlaren. Oavsett vilket sätt de väljer går sökningen till på ungefär liknande sätt. Sökningen grundar sig på ett sökfilter. Detta kan göras hur grovmaskigt eller finmaskigt som helst beroende på vad som söks. Det vanligaste är dock att man börjar väldigt grovt för att sedan korta ned antalet kandidater till hanterbar längd genom att man lägger till kriterier ett efter ett.

Hur ser rekryterarens lista ut?
Det som är viktigt ur kandidatsynpunkt i detta skede är att veta hur själva listan ser ut och vilken information som är kritisk. I listan ser rekryteraren kandidatens kön, ålder och den korta, personliga presentationen. Det är alltså ytterst viktigt att den korta, personliga presentationen är en kort men innehållsrik och effektiv text som gör att rekryteraren blir intresserad och vill gå vidare in på ditt CV.

– Bäst-före-datum
Listan är ordnad efter senaste inloggningsdatum. Dvs den som senast varit inloggad på sitt CV hamnar överst i listan. Informationen om när du senast varit inloggad syns också när man går in på ett CV och detta ses som viktig information från rekryterarens sida. Om det är ett tag sedan kandidaten var inne på sitt CV tolkas det som att de inte just nu är aktivt jobbsökande. Logga in på ditt CV då och då med användarnamn och lösenord, även om du inte vill göra några egentliga ändringar, bara för att indikera att du är aktiv och att ditt CV är aktuellt. Ligger senaste inloggningsdatum uppemot tre månader tillbaka i tiden ses det tyvärr som ett lite gammalt CV.

– Använd nyckelord
Sökning kan också ske på nyckelord. Detta innebär att man skriver in t ex WAP och alla kandidater som nämner WAP i sin personliga presentation (lång resp. kort) kommer att visas. Därför är det verkligen viktigt att du ser till att få med alla de s k nyckelord (som är relevanta för din kompetens och erfarenhet) som är viktiga för den bransch/det jobb du är intresserad av.

– Personlig presentation
Den personliga presentationen är en av de viktigaste delarna av hela ditt CV. Det lönar sig verkligen att lägga ner en del tid på att få den bra. Beskriv din person, din kompetens, dina erfarenheter ansvarsområden etc, vad du kan tillföra föra företaget och vad du har för mål på ett informativt och marknadsförande sätt. Om du tycker att du har fler viktiga ord som bör vara med men som du inte får med i den löpande texten, kan du gå en liten genväg. Efter presentationen gör du två listor på ord, en Kan och en Vill, där du skriver de ord du inte fått med, kanske ord som passar på dig och som nämns i annonser rörande de jobb du är intresserad av. På så vis kommer du med i en träfflista där dessa ord använts i sökningen.

Tänk på syftet med ditt CV. Du skriver inte för att få ett jobb utan för att du ska få komma på intervju. Skriv så att de blir intresserade av att träffa dig.

Till sist: skriv mer om ditt intresse för jobbet – och mindre om själva företaget.

3 tips om hur du hanterar ansökningshandlingar

1. Ha alltid kravspecifikationen/platsannonsen i fokus när du utformar dina ansökningshandlingar.

2. Ta kopior på annonserna till de jobb du har sökt, och kopiera också de ansökningshandlingar du skickar. Kopior gör det även möjligt för dig att gå tillbaka och friska upp ditt minne om och när du blir kallad till intervju.

3. Om du söker dig vidare samtidigt som du har ett arbete bör du tänka på att ta hänsyn till din nuvarande arbetsgivare. Exempelvis kan du avsluta med en mening i ditt personliga brev om att du på grund av nuvarande arbetsförhållanden ber om diskretion i behandlingen av din ansökan.

Du hittar massor av jobb på JobbTorget.se

Maffiabossens tips – lär dig hur du inte ska göra

Ibland kan det vara bra att tittare närmare på hur folk utanför lagen tänker och funderar. I en artikel på E24 får vi ta del av den ökände Bernardo Provenzano kriminella strategi. Bossen som ledde Cosa Nostra från en gård i bergen och kallades ”traktorn”, och det var inte för att han var en duktig bonde utan för att han gick rakt fram, likt en traktor, och mördade utan pardon.

Maffiabossens 7 regler för framgångsrika affärer:

Regel nummer 1: ”Synas i media när det passar”
I PR-sammanhang har maffian varit framgångsrik. Maffian har haft en förmåga att synas och sedan försvinna från mediebilden, som om de själva styrt den. När ett företag får problem är osynlighet det första steget. Du vill inte att ditt företag får rykte om sig att vara krångligt, hellre är du helt osynlig. När det går bra är rubriker bara av godo. Så jobbar maffian.
– Vårt mål vara att göra Cosa Nostra osynligt och få tid att omorganisera oss, förklarade Bernardo Provenzano.

Regel nummer 2: ”Förhandla välinformerad”
”Var lugn, tydlig, korrekt och konsistent. Gör alla negativa upplevelser till en erfarenhet, slå inte bort det folk säger till dig, men tro heller inte på vad alla säger. Försök att ta reda på sanningen innan du pratar och, glöm inte bort: för att ta ett beslut krävs mer än information från ett ställe.”

Regel nummer 3: ”Var någon att lita på – du får lojala människor omkring dig”
Provenzano svarade alltid på brev från både samhällsinstitutioner och privatpersoner. Syftet var väl genomtänkt, maffian måste ses som ett positivt element i samhället. Bossen ville alltid veta vad folk önskade så att han kunde ge dem det i lagom doser, för att hålla alla lugna och nöjda. Det han minst av allt ville var att folk skulle enas och sätta sig upp mot sin ledare. Övertalning, märkte Provenzano, var bättre än våld för att få folk dit han ville. Han ville vara känd som ”en snäll diktator”.

Regel nummer 4: ”Ha Gud med dig”
Själv framstod gärna Provenzano som en pastor, trovärdig och auktoritär. Han citerade gärna bibeln i sina brev, eller syftade på Gud i olka sammanhang. Som när han skrev till politiker som Tony Blair: ”…må Gud få sin vilja igenom och så vidare”.

Regel nummer 5: ”Var politiskt flexibel”
Provenzano sökte kontakt med politiker som kunde hjälpa honom i hans affärer. Inget annat. Kontakter som skulle hållas i det fördolda. Något annat skulle varken gynna honom eller politikern ifråga.

Regel nummer 6: ”Förändra dig”
Om en skandal upptäcks eller något missförhållande avslöjas i ett företag, då är möjligheten till förändring avgörande för affärerna. Det lyckades Provenzano med. Efter en våldsam period i maffians historia, lyckades Provenzano tvätta bort torped-imagen och kom ut som ett helgon, berättar en av hans medarbetare Nino Giuffrè som nyligen kom ut ur fängelset.

Regel nummer 7: ”Var lågmäld”
Trots att Provenzano lyckades med att gå från anlitad skurk till strateg, affärsman och stor ledare visste ingen riktigt om han var ett geni eller motsatsen. Han stavade uselt och vissa hävdar att det var en strategi för att väcka medkänsla. Ett sätt för honom att framstå som en man av folket. Provenzano gick långt med sin falska blygsamhet. ”De vill att jag ska bestämma vad de ska göra”, skrev han i ett brev, ”men vem är jag säga till folk hur de ska sköta sig? Jag kan inte ge order till någon, jag letar fortfarande efter någon som kan ge order till mig”.

Nu kan du med glädje gå ut och söka ett ”vanligt” jobb.

JobbTorget.se – alla jobb på ett ställe

JobbTorget.se hittar man nästan hela arbetsmarknadens utbud vad gäller arbetsförmedlare, rekryterare, chefsrekryterare och bemanning. Vi vill uppmana arbetssökande att inte bara leta efter jobb utan även använda sig av de tips och råd på de olika aktörernas hemsidor. Karriärcenter har ofta samlat andras upplevelser och erfarenheter vilket snabbt ger dig råd och en strategi för ditt fortsatta sökande.