3 tips om hur du hanterar ansökningshandlingar

1. Ha alltid kravspecifikationen/platsannonsen i fokus när du utformar dina ansökningshandlingar.

2. Ta kopior på annonserna till de jobb du har sökt, och kopiera också de ansökningshandlingar du skickar. Kopior gör det även möjligt för dig att gå tillbaka och friska upp ditt minne om och när du blir kallad till intervju.

3. Om du söker dig vidare samtidigt som du har ett arbete bör du tänka på att ta hänsyn till din nuvarande arbetsgivare. Exempelvis kan du avsluta med en mening i ditt personliga brev om att du på grund av nuvarande arbetsförhållanden ber om diskretion i behandlingen av din ansökan.

Du hittar massor av jobb på JobbTorget.se