Söka jobb är ett heltidsjobb!

En jobbcoch kan hjälpa dig när du letar jobb

En jobbcoch kan hjälpa dig när du letar jobb

Det finns de som tror att det är lättare att få ett nytt jobb om man redan har ett. Det här är en myt som sätter onödig press på dig som arbetslös då den inte är förankrad i verkligheten. Orsaken till att man inte har ett jobb kan vara många, att bolaget ska göra en omorganisation, flytta eller vara del i en fusion. Genom åren har jag kommit i kontakt med många som varit lediga mellan sina jobb. Dessa personer har varit extremt framgångsrika i sina befattningar på olika och nya jobb OCH utan jobb då de sökt ny befattning.

Tänk på att det enda som är intressant för en arbetsgivare är vad du kan prestera och göra för företaget, inte hur du slutade på ditt senaste jobb. TÄNK DESSUTOM PÅ ALL DEN KVALITETSTID som finns tillgänglig NU när du är ”ledig”. En fokuserad, effektiv och målinriktad jobbspaning kan inte genomföras samtidigt som man arbetar heltid. Underskatta inte genomslagskraften i din kraftansträngning. Att söka jobb är ett heltidsjobb och den perioden börjar för dig redan idag. Snart kommer du får skörda på det du sått…

Aftonbladet I  SvD I  Metro

För drivna akademiker finns alltid jobb

I Exjobb-poolen hittar den nyfikne förslag från företag och organisationer över hela landet. Du kan lägga in egna förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen direkt i deras pool (tyvärr inte en sådan som man badar i).

Var lite visionär och försök hitta framtida marknader eller sådant som har ett samband med befintliga marknader redan idag. Att bli kunnig och nischad är ofta ett steg i rätt riktning, stort som litet. Tänk på att det bör finnas pengar för en potentiell arbetsgivare någonstans i värdekedjan eller i processen. Ett annat spår är ”social responsability” som indirekt tankar ett bolag med goodwill. Bli bara riktigt bra på något som arbetsmarknaden vill ha.

Slutsats: Det finns ALLTID plats på arbetsmarknaden för den som är bäst på någonting!

Nytt perspektiv – ger kraft


Ibland kan det vara bra att se en ”jobbsituation” ur ett annat perspektiv. Det här är ett utsatt, klaustrofobiskt och riktigt tufft jobb. Kolgruvarbetare förtjänar respekt! Och de hade/har en mindre bra arbetsplats…

…en korvlåda på magen känns plötsligt som rena rama himmelriket

Struktur när du skriver ditt CV

Person- och kontaktuppgifter
Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedata och eventuellt civilstånd.

Personliga egenskaper
En kortfattad personlig presentation med fokus på dina styrkor och positiva egenskaper. Är du kreativ, ambitiös, stresstålig, flexibel, självständig, bra på att samarbeta, serviceinriktad, har bra ledaregenskaper?

Professionella ambitioner
En kort redogörelse för dina långsiktiga mål i arbetslivet och vilka kunskaper du skulle vilja utveckla.

Utbildning
För varje utbildning anger du utbildningens namn och eventuella inriktning, utbildningsanordnare och vilken tid du gick utbildningen. Skriv även något om innehållet i utbildningarna och vad du lärde dig.

Uppsatser/examensarbete
Om du har en akademisk examen kan du kort beskriva dina C- och D-uppsatser eller ditt examensarbete.

Arbetslivserfarenhet
För varje anställning anger du befattning, anställningsform, arbetsgivare och vilken period anställningen varade. Beskriv även dina arbetsuppgifter och berätta lite om vilka kunskaper och erfarenheter du fått på de olika jobben.

Språkkunskaper
Ange vilka språk du kan, samt hur väl du behärskar dem. Till exempel ”Grundläggande kunskaper”, ”Goda kunskaper” och ”Flytande”.

Datorkunskaper
Ange vilka program du behärskar, samt på vilken nivå. Här kan du använda termer som ”Grundläggande kunskaper”, ”Goda kunskaper” och ”Mycket goda kunskaper”.

Övriga kunskaper och erfarenheter
Övriga uppgifter som kan vara av intresse för arbetsgivaren är körkort, värnplikt, ideellt arbete, längre utlandsvistelser m.m.

Fritidsintressen
Ett CV innehåller ofta en rubrik där du kan skriva lite om dina intressen och vad du gör på fritiden.

Referenser
Det är bra om du i ditt CV kan hänvisa till ett par olika referenspersoner som arbetsgivaren kan kontakta för att få veta lite mer om dig. Exempel på referenspersoner kan vara före detta arbetsgivare, kollegor, handledare eller lärare. Ange referensernas namn, titel, arbetsplats och telefonnummer. Glöm inte att fråga personerna i förväg!

Bilagor
Väldigt få arbetsgivare vill ha en hel hög med kopior på betyg och andra intyg med din ansökan. Oftast räcker det med examensbevis eller liknande från din högsta utbildning och arbetsintyg från din senaste anställning. I många fall behöver du inte skicka med några betyg eller intyg alls med ansökan, utan det räcker att du tar med dig papperen när du kommer på anställningsintervju. Om det inte framgår i annonsen om och i så fall vilka bilagor arbetsgivaren vill ha in med ansökan så kan du ringa till den som är kontaktperson och fråga. Kom ihåg att aldrig skicka några originalhandlingar, utan se istället till att göra kopior och låta någon bevittna kopiorna.

Svensk Internetrekrytering och Karriärguiden

Det har stormat rejält kring Svensk Internetrekrytering den senaste tiden då de blivit anklagade för buffel och båg både i Sverige och Norge. Efter bara drygt 10 dagar på nya jobbet som vd lämnade Peter Heuman bolaget med hänvisning till att förutsättningarna på hans uppdrag ändrats. Även styrelseordförande – och grundaren – Henrik Kvick valde att ställa sin plats till förfogande. Nu inväntar vi full insyn och information då Karriärguiden och dess nätverk av nischade sajter var/är en viktig del av online-rekryteringen.

Sikta mot stjärnorna – hitta en mentor


Det här hittade jag i StepStones eminenta karriärcenter (se länk).

Personlig vägledning, hjälp och stöd gör att du kan åstadkomma mer
De flesta personer håller med om att de skulle kunna åstadkomma mer i arbetslivet om de hade någon form av personlig vägledning, hjälp och stöd. En sådan vägledning kan man få genom en mentor, som ofta fungerar som ett bollplank, en vän, en rådgivare och en vägvisare. En bra mentor kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av dina förutsättningar och avancera i karriären.

EMC (European Mentoring Centre) – en ideell organisation med syfte att främja mentorskap – definierar mentorskap som ”hjälp av en person till en annan i att göra betydelsefulla övergångar i kunskap, arbete eller tänkande”. Förutom att förbättra personalens allmänna uppträdande, identifierar EMC flera konkreta vinster med mentorskap, t.ex. förbättrad planering, inlärning, stresshantering och kommunikationsfärdighet.

Mentorer – vem behöver dem?
Enligt EMC har mentorskapet i Europa nyligen utvidgats från att ursprungligen ha varit en aktivitet huvudsakligen riktad mot nyanställda till att vara ett alternativ för ”alla som kan ha nytta av att hämta kunskap från en mer erfaren person”.

I boken Coaching and Mentoring pekar de engelska experterna Eric Parsloe och Monika Wray på en mängd grupper som kan ha nytta av mentorskap i företagsmiljö:

nyanställda och praktikanter
handikappade eller eftersatta personer
anställda som står inför en yrkesförändring, friställning eller avgång
anställda som uttrycker en önskan att leda sin egen utveckling
chefspersoner som vill vidareutveckla sin ledarskicklighet.
Vad gör en bra mentor
Alla är inte skapade för mentorskap. Mentorer måste besitta emotionell mognad och motivation, såväl som ett äkta intresse av att utveckla andra personer yrkesmässigt och mänskligt.

Den europeiska onlineresursen ”The Coaching and Mentoring Network”, förklarar att de mest kompetenta mentorerna vet hur de hittar en balans mellan att hjälpa och vägleda och att ”underhjälpa” för att undvika för mycket beroende. Generellt ska en bra mentor erbjuda följande:

nya perspektiv
nya utmaningar
uppmuntran
hjälp att upprätthålla motivationen
hjälp med att sätta upp och uppnå mål.
Hitta en mentor
Det kan vara svårt att hitta rätt vän, partner, arbetsledare eller kollega som kan fylla rollen som mentor. Det finns tre grundläggande sätt att skaffa sig en mentor:

Mentorer som anställs av arbetsgivaren – Det vanligaste sättet att skaffa sig en mentor är att arbetsgivaren strukturerar förloppet och utser mentorer till mindre erfarna anställda. De flesta sådan program bevarar ett element av flexibilitet, så att den anställde kan hitta någon mer lämplig om relationen inte fungerar.
Mentorer som väljs av den anställde – En annan möjlighet är att de anställda väljer sina egna mentorer. En del företag stöder kamratrelationer där individer hittar varandra inom företaget. De anställda kan även leta efter en mentor externt genom att söka upp någon de litar på, som kan ge den rätta blandningen av utmaningar och vinster.
Mentorer som utvecklas naturligt – Många mentorer hittas på informella grunder. The Coaching and Mentoring Network hävdar att de bästa relationerna utvecklas naturligt när två personer anpassar sig till varandra och antar rollen av mentor och lärjunge.
Få mentorskap att fungera
Parsloe och Wray betonar att resultatet av alla mentorskap till stor del beror på kvaliteten på förhållandet mellan de inblandade personerna. För att uppnå en framgångsrik relation ska du tänka på följande:

Se till att personkemin stämmer – Innan mentorskapet börjar är det viktigt att se till att båda parterna delar värden och har en grundläggande förståelse för varandra. Du ska föreslå en försöksperiod för att inte fastna i en relation som inte fungerar.
Definiera relationen – Vid början av mentorskapet ska förväntningar och regler anges för att täcka förtroendefrågor, gränser och roller. Program som formellt leds av företaget har ofta skrivna riktlinjer men i avsaknad av sådana kommer förtroendet mellan dig och din mentor att vara en nyckelfaktor.
Utvärdera relationen – För att mentorskapet ska utvecklas är det viktigt att med jämna mellanrum utvärdera relationen. Utvärderingen görs ibland formellt genom att implementera företagsfeedback och undersökningsprocedurer. Den mellanmänskliga karaktären av mentorskap innebär emellertid att utvärderingen ofta bäst överlåts åt de inblandade personerna.

Nytt jobb inom IT/Telekommunikation/Teknik

Här presenterar man de bolag som är specialiserade inom den här sektorn (se länk). Några av bolagen jobbar även med andra sektorer medan vissa är nischade inom IT, data, teknik eller telekommunikation. På bilden ser vi en iPhone som fortfarande lyser med sin frånvaro på den svenska marknaden. Operatörerna får nu skynda på i förhandlingarna…

POTENTIELLA ARBETSGIVARE:
• Banker och försäkringsbolag
• Elektronikindustrin
• Fordonsindustrin
• IT-företag
• Konsulter
• Konsumentvaruföretag
• Offentlig förvaltning
• Processindustrin
• Telekommunikationsindustrin
• Tjänsteproducerande företag
• Verkstadsindustrin

EXEMPEL PÅ JOBB I DENNA SEKTOR:
• Driftstekniker
• Helpdesk-personal
• Industriell IT
• Inköpare/logistiker
• Kvalitetstekniker
• Nätverkstekniker
• PC-tekniker
• Produktutvecklare
• Produktionsutvecklare
• Programmerare
• Projektledare
• Stordatordrift
• Systemadministratörer
• Systemutvecklare
• Webbutvecklare

SEKTORREFLEKTION 2007:
• Sektorn är verkligen på väg tillbaka.

HUR SER ARBETSMARKNADEN UT?
(skala från 1-10 där 10 är bäst)

• Kort sikt, 0-3 månader: 10
• Medlång sikt, 3-12 månder: 9
• Långsikt 1-3 år: 8

Gräsligt ful men användbar!

Här har vi en konkret verktyg för den som söker jobb i bemanningsbranschen eller via rekryteringsföretag. Det här är lite som den fula ankungen…

Det funkar enligt följande:
– Du tittar på aktuella uppdrag på exempelvis http://www.autostaffer.se/Söka_Jobb.aspx, och klickar glatt ”Ja!” om något verkar passa.
– Om något bemanningsföretag nappar på de 500 tecken man får skriva om sig själv får man mail med deras kontaktuppgifter från Autostaffer.
– Man ringer eller mailar dem därefter och ser om det går att komma vidare.

Enligt uppgift ska detta vara helt gratis för både jobbsökare och bemanningsföretag. Kontentan är således att man slipper fylla i någon CV som kanske ändå aldrig blir läst, utan endast går vidare med den insatsen om något bemannings-/rekryteringsföretag visat intresse. Man är ju anonym också, tills man själv väljer att ta kontakt.

…en hemsida som, när du fått ett jobb, blir lik en vacker vit svan.

Vill du jobba på Clarion Hotels?

Clarion Hotels prövar nu ett helt nytt sätt att hitta duktig och engagerad personal. Clarion ordnar den 8:e och 9:e oktober en Talangjakt för att hitta personal till sina hotell. Istället för att stirra oss blinda på CV och erfarenhet så tittar vi på din personlighet och attityd. Kanske har just Du den inställning som vi söker men inte ett papper som bevisar det.

Clarion Hotels är en del av Choice Hotels med 16 hotell i Norden. Den 5:e februari 2008 slår vi upp portarna till Clarion Hotel Sign. Hotellet blir helt unikt, inte bara för det centrala läget mitt i Stockholm och dess kapacitet, utan också för att hotellet kombinerar det bästa av skandinavisk möbeldesign, arkitektur och gastronomi. På hotellet öppnar

Aquavit Stockholm, som är den första restaurangen som öppnas utanför New York. Vi söker receptionister, Guest Service, kockar, servitriser, hovmästare, bokningspersonal och mycket mer!

TALANGJAKTSAUDITION

I samband med Clarion Hotels Talangjakt måndag den 8:e och tisdag den 9:e Oktober kommer vi att bjuda alla besökare på en kunskaps-workshop i

”Hur man söker jobb och lyckas”. Du kommer få tillfälle att inför en jury bestående av representanter från Clarion Hotel och Choice Hotels berätta varför just nu skulle passa för ett jobb på Clarion.

VILL DU KOMMA OCH LÄMNA DITT CV?

Om du inte känner för att ställa dig framför juryn och prata så erbjuder vi en separat CV-lämning under hela Talangjakten den 8-9 oktober mellan

klockan 11.00-19.00. Du lämnar över ditt CV till oss och erbjuds möjlighet att mingla på vår workshop och träffa ett antal medarbetare från Clarion, Choice Hotels, Adecco Hospitality och andra samarbetspartners.

Åldersgräns från 18 år.

Läs mer och anmäl dig på:
http://www.jobsatclarionhotels.com/talangjakten.asp

Drömmar är inte alltid bara drömmar

Talang är något man har eller så har man det inte. Här är en som har det på ett sätt som får mig att bli tårögd. Att han sedan vann hela tävlingen i England gör inte saken sämre. Drömmar kan slå in – även för den arbetslöse. Så ge ALDRIG upp!