Hitta nytt jobb inom bank, finans eller försäkring

Här presenterar man de bolag som är specialiserade inom bank/finans/försäkring. Några av bolagen jobbar med alla delar inom bank, finans och försäkring medan andra är mer nischade inom ett segment.
 
POTENTIELLA ARBETSGIVARE:
• Affärsbanker
• Finansbolag
• Fondkommissionärer
• Försäkringsbolag
• Internbanker
 
EXEMPEL PÅ JOBB I DENNA SEKTOR:
• Analytiker 
• Backofficepersonal
• Försäkringshandläggare
• Inkassohandläggare
• Kredithandläggare
• Rådgivare
• Skadereglerare
• Treasurypersonal
• Värdepappersadministratörer
 
SEKTORREFLEKTION 2008: 
• Då börsen haft en period med högre omsättning har efterfrågan ökat på t ex backofficepersonal.
 
HUR SER ARBETSMARKNADEN UT? 
(
skala från 1-10 där 10 är bäst)
 
• Kort sikt, 0-3 månader: 9
• Medlång sikt, 3-12 månder: 7
• Långsikt 1-3 år: 5